FMJD - World Draughts Federation

Piet Roozenburg died.

In Memoriam Piet Roozenburg

Sunday, April 27 2003 former Draughts World champion Piet Roozenburg died in his city Ochten. He was 78 years old. He had longs problems already for a long period.
Piet Roozenburg was four times World Chaqmpion in the period from 1948 to 1956 and 8 times – 1943, 1948, 1950, 1954, 1963 t/m 1966 – Champion of Holland. He was later in 1985 – 1990, President of the FMJD. He was the author of many draughts publications, as the classic tournament book about the World Championship 1948, written course of draughts and many articles in the by him created "Le Monde Damiste" - magazine of the World Draughts Federation which he edited for a long time. his last publication was the article in the book devoted to his friend Jan Bom.

Roozenburg is the big pioneer of the draughts game. Together wiith his elder brother Wim (Dutch champion 1957) Piet already in the age of 11 became member of the draughts club in Rotterdam where his big talent was quickly seen. He was the one who succeed to break the gegemonie of French players - Raichenbach en Ghestem - after the second World War. More than anyone in the history of draughts game, Roozenburg developped new playing systems ans was constantly search for the verity of the game. One of teh most important - Roozenburg-system, holds his name.

From 1948 to 1956 he was unbeatable. After he lost his title 1956 to Canadian and later to Russians Roozenburg went deap into studie. In his social carriere as economist he worked in busisness and later in the Technical Univercity Twente. His comeback to the national arena (1962-1966) was sensational but wasn't meant to fight for the World title. Roozenburg let the next generation of big players - Ton Sijbrands and Harm Wiersma - to fight for the World Championship. He put himself in education and managemen of the KNDB Zelf ging hij zich toeleggen op opleiding en bestuur, zowel in de KNDB ( Dutch Draughts Federation) and the FMJD. The FMJD-congres in Toulon in 1992 elected Piet Roozenburg to the honorable President and establisher Roozenburg troffey for the best winning game dusring each World championship.

Wouter van Beek
FMJD President

=============================
In Memoriam Piet Roozenburg

Op zondag 27 april 2003 overleed in zijn woonplaats Ochten de oud-wereldkampioen dammen Piet Roozenburg in de leeftijd van 78 jaar. Hij had al geruime tijd longproblemen.
Piet Roozenburg was van 1948 tot 1956 vier maal wereldkampioen dammen en acht maal – 1943, 1948, 1950, 1954, 1963 t/m 1966 – kampioen van Nederland. Bestuurlijk was hij in zijn latere jaren, van 1985 – 1990, actief als president van de FMJD (Werelddambond). Hij was de auteur van vele dampublicaties, o.m. van het klassieke toernooiboek van het Wereldkampioenschap 1948, van een schriftelijke cursus dammen bij het LOI, en van vele artikelen in het door hem opgerichte Le Monde Damiste - het blad van de Werelddambond waarover hij lang de redactie voerde. Zijn laatste publicatie was een hoofdstuk in een boek dat aan zijn vriend Jan Bom is gewijd.

Roozenburg is de grote vernieuwer geweest van het damspel. Met zijn oudere broer Wim (die in 1957 Kampioen van Nederland zou worden) was Piet als elfjarige lid geworden van de Damvereniging Rotterdam geworden, waar hij al gauw als groot talent werd onderkend. Hij was het, die na de Tweede Wereldoorlog de hegemonie van de Fransen - Raichenbach en Ghestem - wist te doorbreken. Meer dan enig ander in de geschiedenis van de damsport, heeft Roozenburg nieuwe spelsystemen ontworpen, in een voortdurende zoektocht naar de essentie van dit bordspel. Een van de belangrijkste, het Roozenburg-systeem, is naar hem genoemd.

Van 1948 tot 1956 was hij onverslaanbaar. Toen in 1956 de Canadezen en later de Russen op het wereldpodium verschenen, werd Roozenburg al te zeer in beslag genomen door zijn studie. In zijn maatschappelijke carrière was hij als econoom werkzaam in het bedrijfsleven en later aan de Technische Universiteit Twente. Hij bleef de grote expert op het damgebied, wijd geroemd voor de transformatie die hij in het dammen had bewerkstelligd. Zijn comeback op het nationale podium (1962-1966) deed veel opzien baren, maar was niet bedoeld om op mondiaal niveau door te klinken. Roozenburg liet de strijd om de wereldtitel over aan een volgende generatie van damgrootheden, Ton Sijbrands en Harm Wiersma. Zelf ging hij zich toeleggen op opleiding en bestuur, zowel in de KNDB als in de jaren ’80 in de Werelddambond. Het FMJD-congres in Toulon in 1992 benoemde Piet Roozenburg tot ere-voorzitter en stelde voor de beste winstpartij in elk WK de Roozenburg-prijs in.


Wouter van Beek
President Werelddambond.